Imię i nazwisko konsumenta                                                                                                                                 Miejscowość ..............., data …..............                                                                

 

 

 

 

Kagua.pl

ul. Kowalczewskiego 13/5

25-635 Kielce

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

W dniu …......................... odebrałem zamówiony w Państwa sklepie internetowym …... (nazwa przedmiotu (…...................... numer zamówienia).

 

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od zawartej umowy sprzedaży.

 

Proszę o zwrot wpłaconej kwoty za produkt …........ zł (słownie …................................. złotych) na konto nr ............................................................................, w terminie 14 dni.

 

Produkt otrzymany od Państwa zwracam w stanie nienaruszonym oraz dołączam paragon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..................................

 

podpis Konsumenta  

Pobierz odstąpienie od umowy

Dodano do listy życzeń
Dodano do porównania

W tym sklepie internetowym korzystamy z plików cookie, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji zawiera Polityka prywatności.